eXerium käynnistää saavutettavan eUrheilun kilpailutoiminnan

Säännöllinen liikunta on hyödyllistä kaikille ja sen merkitys fyysisen kehityksen tukena sekä toimintakyvyn ylläpitäjänä on osoitettu laajasti erilaisissa tutkimuksissa. Säännöllisen liikunnan avulla voidaan vaikuttaa monien sairauksien ennaltaehkäisyyn, painonhallintaan, mielialaan, syrjäytymiseen ja sosiaalisten kontaktien syntymiseen. Riittävällä liikunnalla on osoitettu olevan vaikutusta myös unen laatuun, keskittymiskykyyn, rentoutumiseen sekä motorisen kehityksen tukemiseen ja sen ylläpitämiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät yhteistyötä terveyttä edistävän liikunnan hyväksi ja ohjausryhmä onkin laatinut linjaukset sekä toimeenpanosuunnitelman väestön fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaisesti kuntalaisille on varmistettava mahdollisuus päivittäiseen liikuntaan. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset ohjeistavat tukemaan lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia liikunnan sekä leikin avulla ja samaa ohjeistusta voidaan soveltaa moniin erityisryhmiin.

Säännöllisen liikunnan varmistaminen erityisryhmille on haastavaa ja huomiota tulee keskittää erityisesti motivointiin, turvallisuuteen, hyvään ohjeistukseen sekä positiiviseen palautteeseen. GameXR -pelituoli ja pelit on toteutettu näiden periaatteiden mukaisesti ja useiden eri alojen asiantuntijoiden avulla, joista suurin rooli on ollut kuntoutusalan ammattilaisilla. Huomiota on kohdistettu erityisryhmien yksilölliseen harjoitteluun sekä mahdollisten haasteiden, kuten esimerkiksi spastisuuden, liikerajoitusten ja keskittymisvaikeuksien huomiointiin. Laitteen ja pelien kehittämisessä keskiössä on positiivisten kokemuksien tuottaminen sekä oppimisen, kehittymisen ja liikkumisen ilon vahvistaminen.

Tuolilla pelaaminen aktivoi monia eri lihasryhmiä, erityisesti se harjaannuttaa keskikehon syviä vartaloa ja asentoja tukevia lihaksia, joilla on ratkaiseva merkitys esimerkiksi tasapainon ylläpitämisessä ja säilyttämisessä vaihtelevissa tilanteissa, kuten liikuttaessa epätasaisessa maastossa tai liukkaalla alustalla. Tämän lisäsi aktivoituvat myös vartalon muut liikkeitä suorittavat lihakset ala- ja yläraajoissa sekä keskivartalossa, joka lisää yleisesti motoriikkaa ja koordinaatiota.

Pelituolilla liikkuminen toteutuu pehmeästi ja joustavasti sekä erittäin laaja-alaisesti, joka tukee nivelten liikeratojen kehittymistä ja niiden ylläpitoa. Liikesarjat ja -vastus sekä vaikeustaso on määritettävissä käyttämällä erilaisia pelejä sekä niihin sisäänrakennettuja peli- ja pelaajakohtaisia säätöjä. Näin harjoitusvaikutusta voidaan kohdistaa esimerkiksi liikkuvuuteen, lihasvoimaan tai -kestävyyteen.

Tiettyä tarkoitusta varten suunnitelluilla peleillä voidaan harjoittaa fyysisen toimintakyvyn ohella myös kognitiivisia valmiuksia, kuten matemaattisia ja kielellisiä taitoja, hahmottamista ja havainnointia sekä päättelykykyä ja jopa reaktionopeutta.

Pelien motivoivan luonteen ansiosta harjoittelu on säännöllistä ja harjoittelun kokonaismäärä on suurempi kuin käyttämällä perinteisiä menetelmiä. Säännöllisyys ja tavanomaista pidempi harjoitusten kestoaika kasvattaa liikunnan terveyttä edistäviä vaikutuksia.

Peli antaa välitöntä palautetta onnistumisesta ja ohjaa tarvittaessa asianmukaisen suorituksen tekemiseen. Pelaaminen lisää myös sosiaalisia kontakteja, yhteisöllisyyttä ja ryhmätaitoja. Pelien avulla voidaan tämän lisäksi tehdä digitaalisia teknologioita tutummiksi ja helpommin lähestyttäviksi, joka alentaa myös muiden teknologioiden käyttöönoton kynnystä.

Parantunut toimintakyky ja aktiivisuus vähentää usein ulkopuolisen avun tarvetta ja on selvää, että arki sujuu kaikilta paremmin minäpystyvyyden kasvaessa.

 

Kilpailut ja sarjat alkavat 11.6.2019.

Kirjoita kommentti

Sinun täytyy olla kirjautunut, jotta voit jättää kommentin.